DJED MRAZ | DJED BOŽIĆNJAK | SVETI NIKOLA

Organizirana podijela darova djeci u Vašem poduzeću, trgovačkom centru, stanu ili gradskom trgu

Popunite sljedeći online obrazac i za nekliko minuta Vam stiže na e-mail adresu kompletna ponuda. U koliko imate problem s popunjavanjem obrasca svakako nam se molim javite na +385-98-229-718 ili +385-91-252-12-92

Službena web stranica Djeda Mraza poduzeća Vladimir Štimac d.o.o. nalazi se na adresi www.djedmraz.eu

Više od 50 Hrvatskih poduzeća koristi naše usluge! Službena web stranica poduzeća Vladimir Štimac d.o.o. dostupna je na adresi www.stimac-vladimir.com

 

Vladimir Štimac d.o.o. © Priljpje 71 - 10450 Jastrebarksko • OIB: 85641012188 • Telefon: +385-98-229-718 ili +385-91-252-1292 •www.stimac-vladimir.com • Članovi uprave Vladimir Štimac i Pattama Stimac • Temeljni kapital poduzeća 20.000,00 Kuna uplaćen u cjelosti • IBAN: HR7923400091110364112